ადამიანის საქმიანობის სფეროს განსაზღვრა, ან სად შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენთვის გამოსაყენებელი

Სარჩევი:

ადამიანის საქმიანობის სფეროს განსაზღვრა, ან სად შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენთვის გამოსაყენებელი
ადამიანის საქმიანობის სფეროს განსაზღვრა, ან სად შეგიძლიათ იპოვოთ თქვენთვის გამოსაყენებელი
Anonim

გაიხსენეთ ბავშვი ვ. მაიაკოვსკის ლექსიდან: „პატარა ვაჟი მივიდა მამასთან და ჰკითხა ბავშვს: „რა არის კარგი და რა არის ცუდი?“? ეს კითხვა შეიძლებოდა სხვაგვარად ჟღერდეს: „…ძალიან ცუდია, რომ არ აღმოჩნდე ცხოვრებაში? რისი თქმა შეუძლია გონიერ მამას ადამიანის საქმიანობის სფეროებზე, სადაც მის შვილს მოუწევს მუშაობა, ურთიერთობა, შექმნა, დასვენება?

რა არის აქტივობა? რატომ და როდის მოქმედებს ადამიანი?

ყველასთვის ტვირთად ქცეული უხამსი ზარმაცი ნაგავსაყრელზე მიჰყავთ. მოწყალე მოხუცი ქალი მოვიდა. ჰკითხა, სად და რატომ მიჰყავდათ, ნანობდა:

- მშიერი, ვფიქრობ. ღვეზელი გინდა?

- საღეჭია?

- იღბალი შენზე! რა თქმა უნდა არა!

- არა… გააგრძელე…

ეს არის პასუხი კითხვაზე, როდის იწყებს ადამიანი მოქმედებას: როდის არის რაიმეს გადაუდებელი აუცილებლობა და როცა თავად სურს ეს. როგორც ჩანს, იმ ზარმაცს არც ისე მშიერი იყო და მოხუც ქალთან შეხვედრის დროს გადაადგილების აზრს ვერ ხედავდა.

სფეროსაქმიანობის განსაზღვრა
სფეროსაქმიანობის განსაზღვრა

აქტივობა - ადამიანის აქტიური და შინაარსიანი, ორგანიზებული ქმედებები მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

ადამიანის საქმიანობის სფეროები

სიტყვა „სფერო“აღნიშნავს ადამიანის ტერიტორიას, მიმართულებას, პროფესიას. ჯერ კიდევ პატარაობისას ის უკვე სათამაშო საქმიანობითაა დაკავებული და კითხვა: „ვინ ვიყო, რა პროფესია ავირჩიო?“იწყებს მის შეშფოთებას სკოლაში. ზრდასრულ ასაკში საკუთარი ძალების გამოყენების სფეროს განსაზღვრა ახალგაზრდისთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული არჩევანია.

ადამიანი შეიძლება ერთდროულად იყოს დაინტერესებული რამდენიმე სახის აქტივობით, მაგრამ ცხოვრების ციკლის სხვადასხვა პერიოდში ერთ-ერთი მათგანი ჭარბობს. მაგალითად, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო საქმიანობის სფერო, რომელიც ორგანიზებულია უფროსების მიერ, ბავშვის ასაკისა და ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, თანდათან ანაცვლებს სათამაშოს. კომუნიკაცია და კრეატიულობა განსაკუთრებით მიმზიდველი ხდება მოზარდებისთვის, ვინაიდან ამ ასაკში აქტიურად მიმდინარეობს მათი შეგნებული სოციალიზაცია, თანატოლებისა და მოზრდილების საზოგადოებაში ღირსეული ადგილის ძიება.

განათლების განმარტება
განათლების განმარტება

მოზარდისთვის შრომითი ფუნქცია დომინანტური ხდება, როდესაც ის დაეუფლება არჩეულ პროფესიას და იწყებს მუშაობას ოჯახისა და საკუთარი თავის მატერიალური უზრუნველყოფის პრობლემების გადაჭრის მიზნით.

სოციალურ-პოლიტიკურ და სულიერ სფეროებს ითვისებენ ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილნი არიან მოსახლეობასთან მასობრივი მუშაობისკენ, გააჩნიათ ორგანიზაციული, შემოქმედებითი შესაძლებლობები და მიდრეკილებები.

სფეროს ცნების განმარტება ეკონომიკის სახელმწიფო სტრუქტურაში დამოკიდებულია იმაზე, აწარმოებს თუ არა მასმატერიალური ღირებულებები (წარმოება) ან არ წარმოებული (არაწარმოება). შესაბამისად, პირველი მოიცავს სოფლის მეურნეობას, მშენებლობას, მრეწველობას და მეორე - მომსახურებას მთელი თავისი მრავალფეროვნებით (განათლება, მედიცინა, სპორტი, კულტურა, მენეჯმენტი, კომუნიკაციები). მენეჯმენტის თითოეულ შტოს აქვს თავისი საქმიანობის სფერო - მათგან სულ 1,3 ათასზე მეტია.

განათლების სექტორის სტრუქტურა რუსეთში

განათლების სფეროს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თითოეული ადამიანისთვის: ცხოვრების გზის განსაზღვრა დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ხარისხიანი და შესაბამისად მოთხოვნადი იქნება მისი ცოდნა, უნარები და შესაძლებლობები. სხვადასხვა ტიპის სასწავლო დაწესებულებებში სწავლის პროცესში ხდება მისი აღზრდა, მორალური, სულიერი, ეთიკური, ესთეტიკური განვითარება.

სფეროს ცნების განმარტება
სფეროს ცნების განმარტება

ჩვენს ქვეყანაში განათლების სექტორის სტრუქტურა მოიცავს:

  • უმაღლესი საგანმანათლებლო ორგანოებია რუსეთის ფედერაციის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, როსობრაზოვანიე და როსობრნაძორი. მათი ფუნქციებია კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი დოკუმენტაციის შემუშავება, მართვა და ზედამხედველობა განათლების სფეროში.
  • რეგიონული დეპარტამენტები (ან სამინისტროები, დეპარტამენტები).
  • მუნიციპალური მმართველობები.

სხვადასხვა ტიპის და ორიენტაციის საგანმანათლებლო დაწესებულებები ზოგადი, პროფესიული და დამატებითი განათლების სხვადასხვა კატეგორიის მოსახლეობისთვის - საბავშვო ბაღებიდან უნივერსიტეტებამდე.

ყველა პროგრამა შემუშავებულია ფედერალური სახელმწიფო განათლების სტანდარტებით (ფედერალური სახელმწიფო განათლების სტანდარტები) დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით. სფეროს განმარტებამოქალაქეთა გარკვეული კატეგორიის განათლება ითვალისწინებს მათი ფსიქოფიზიკური განვითარების თავისებურებებს და პიროვნულ პრეფერენციებს.

რა არის სოციალური სფერო

ადამიანის სოციალური, ემოციური, ფიზიკური კეთილდღეობა დიდწილად დამოკიდებულია როგორც სახელმწიფო სისტემის და სოციალური სფეროს განვითარებაზე, ასევე პირად და სოციალურ ურთიერთობებში, პროფესიულ საქმიანობაში საჭიროებების დაკმაყოფილებაზე, სულიერ და კულტურულ განვითარებაში.

საკმაოდ ფართო ცნება მოიცავს ტერმინს „სოციალური სფერო“: მისი განმარტება და დაკონკრეტიზაცია მოიცავს დაწესებულებების, ორგანიზაციების, ინდუსტრიების მთელ რაოდენობას, რომლებიც უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სამომხმარებლო საჭიროებებს. ამ მოთხოვნილებების მრავალფეროვნებას აკმაყოფილებს მომსახურების სექტორი - ჯანმრთელობის დაცვა, დაცვა და დახმარება რთულ და სახიფათო სიტუაციებში, საჯარო სერვისები, სხვადასხვა სახის კომუნიკაციები და ა.შ.

სოციალური სფეროს განმარტება
სოციალური სფეროს განმარტება

სოციალური სფერო ასევე არის საქმიანობის სფერო, რომელიც განსაზღვრავს პროფესიული განათლების გამოყენების ადგილს და მოსახლეობისთვის მომსახურების მიმწოდებელი მუშაკების ინტერესებს. ბევრი პროფესია უზრუნველყოფს არა ადამიანების მატერიალურ და ყოველდღიურ კეთილდღეობას, არამედ მათ სულიერ და კულტურულ განვითარებას (მასწავლებლები, ფსიქოლოგები, მხატვრები, მუსიკოსები, მწერლები).

მუშაობის სამყარო

სამუშაო მოცულობის განსაზღვრა, პროფესიის არჩევა ერთ-ერთი ურთულესი პროცესია. ის მოითხოვს როგორც პირადი ინტერესების, მიდრეკილებების, შესაძლებლობების, ასევე კონკრეტულ პროფესიაზე მოთხოვნის გათვალისწინებას, ეროვნული ეკონომიკის დარგების განვითარების პერსპექტივებს.

სხვადასხვა წყაროების მიხედვით, რუსეთშიარის 400-ზე მეტი პროფესია და 7-დან 13 ათასამდე თანამდებობა. მათი სია მუდმივად განახლებულია როგორც თავად პროფესიების ინოვაციური განვითარებით, ასევე რუსეთის ეკონომიკისა და მისი ცალკეული მრეწველობისა და საწარმოების საერთაშორისო ურთიერთობების გაფართოებით. ზოგიერთ ახალ პროფესიას და თანამდებობას რუსულად არ აქვს სახელი: მყიდველი - კონსულტანტი ელეგანტური ნივთების შესაძენად; ტრენინგის მენეჯერი - ასწავლის კომპანიის თანამშრომლებს უნარების დახვეწილობას; merchandiser - ეძებს შესაძლებლობებს გაყიდოს თავისი კომპანიის პროდუქტები საცალო ქსელებში.

პროფესიის არჩევანი
პროფესიის არჩევანი

ტექნიკური პროგრესი, უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენება სხვადასხვა ინდუსტრიაში თანდათან განსაზღვრავს რა სფეროებს ჩნდება "გადაშენების პირას" პროფესიები. ასე რომ, ადამიანის მონაწილეობის გარეშე შეიძლება განხორციელდეს საწარმოს დაცვა, არის ტრანსპორტი, რომელსაც აკონტროლებს რობოტი, ავტომატური სალაროები მუშაობენ მოლარის გარეშე.

ვინ არის პროფესიონალი

მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები - პროფესიონალები ყოველთვის იქნებიან მუდმივი მოთხოვნა. როგორც წესი, მათთვის სამუშაო არა მხოლოდ საარსებო საშუალებაა, არამედ ჰობია, პროფესიაც, რომელიც მოსწონთ.

ასეთი მუშები, რა სფეროშიც არ უნდა მუშაობდნენ, ზრუნავენ სამუშაოს ხარისხზე, პროფესიულ რეპუტაციაზე. მათ სიამოვნებას ანიჭებენ იმის დანახვა, რომ მათი შრომა სარგებელს მოაქვს ხალხს, საზოგადოებას, დაფასებულია.

საქმიანობის სფეროს არჩევანი
საქმიანობის სფეროს არჩევანი

პროფესიონალი გახდე ადვილი არ არის. საქმიანობის სფეროს განსაზღვრა საჭიროებს შესაბამის განათლებას და თქვენი ცოდნის, ახალი უნარებისა და შესაძლებლობების მუდმივ განახლებას. ის უნდა იყოსპასუხისმგებელი, მომთმენი და შრომისმოყვარე, ანალიტიკური აზროვნებით, რომ დაინახოს და გამოასწოროს მათი შეცდომები, მიაღწიოს დანიშნულ შედეგს.

გირჩევთ: