Კოლეჯები და უნივერსიტეტები 2023, ოქტომბერი

სოციალური კრიზისი: მიზეზები, დონეები და შედეგები

კრიზისი ასოცირდება ადამიანური ან ბუნებრივი მიზეზებით გამოწვეულ არასასურველ მოვლენებთან, რაც იწვევს მძიმე ემოციურ ტრავმას და მატერიალურ ზიანს ინდივიდუალურ, ინსტიტუციურ და სოციალურ დონეზე. კრიზისი თავისთავად არის ადამიანური, ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და ადამიანური ურთიერთობებისა და სისტემების გაუარესება

სტატისტიკის ძირითადი კატეგორიები, საგანი და მეთოდები

სტატისტიკა არის მეცნიერება, რომელიც, ალბათობის გამოთვლების გამოყენებით, სწავლობს კოლექტიურ მოვლენებსა და პროცესებს (სოციალური, ბუნებრივი და ა.შ.) რაოდენობრივად, ამ ფენომენებისა და პროცესების შესწავლისა და აღწერის, აგრეთვე მათი კანონზომიერების აღმოსაჩენად. გამოვლინებები. გაეცანით სტატისტიკის ძირითად კატეგორიებსა და მეთოდებს, როგორც მეცნიერებას, შეგიძლიათ გაიგოთ, თუ როგორ მუშაობს იგი

გამარტივება - რა არის ეს?

სტანდარტიზაცია, გაერთიანება და გამარტივება მიზნად ისახავს საქმიანობის სისტემური წარმოდგენის პროცესის გამარტივებას. გამარტივება სტანდარტიზაციისა და გაერთიანების ფორმაა. მისი წყალობით, პროცესი გამარტივებულია გარკვეული ელემენტების მოხსნის ან გამორიცხვის საფუძველზე, რის გარეშეც სისტემა გახდება უფრო ეკონომიური და გახსნილი შემდგომი გაუმჯობესებისთვის

გარე მენეჯმენტი არის მიზანი, სტრუქტურა და პროცესი

კომპანია ინარჩუნებს არსებობას და ეკონომიკურად მომგებიანია მენეჯერის სწორი მოქმედებების წყალობით, მაგრამ როცა მის მიერ შედგენილ გეგმას არ მოაქვს სასურველი შედეგი და ორგანიზაცია გაკოტრების პირას არის, შესაძლებელი ხდება. დანერგეთ გარე მენეჯმენტი ახალ მენეჯერთან, რომელიც იღებს სტანდარტულ მოქმედებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს საწარმოს გადახდისუნარიანობის აღდგენას

სისტემური ანალიზი: სისტემის ანალიზის საფუძვლები, სახელმძღვანელოები და მათი ავტორები

სისტემების ანალიზი, რომელიც შედარებით ცოტა ხნის წინ ჩამოყალიბდა, როგორც ცალკე დისციპლინა, დაიწყო გამოყენება ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროში. წარმოქმნილი პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია მისი გადაჭრის გეგმის შედგენა სისტემური ანალიზის, ასევე მისი პრინციპების გამოყენებით. ამ პროცესისა და მისი ეფექტურობის გასაგებად აუცილებელია შესაბამისი ლიტერატურის გაცნობა

განათლების სისტემა ბელორუსის რესპუბლიკაში: სკოლამდელი, საშუალო, უმაღლესი, ძირითადი უნივერსიტეტები

ბელარუსის რესპუბლიკის განათლების სისტემის აღწერა: სკოლამდელი საბავშვო ბაღები, სკოლები, პროფესიული სკოლები, კოლეჯები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. როგორ ექცევა ქვეყანა სპეციალურ განათლებას და რამდენად ცდილობენ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების განათლების სტანდარტულ სისტემაში ინტეგრირებას. როგორია ქვეყანაში განათლების სტანდარტები და როგორია მისი სტრუქტურა და პოტენციალი

გუბკინის ნავთობისა და გაზის უნივერსიტეტი არის პლაცდარმი უფრო ნათელი მომავლისკენ

ნავთობისა და გაზის უნივერსიტეტი (NRU) მათ. I. M. Gubkina არის ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის პერსონალის მთავარი სამჭედლო რუსეთში. როდის და ვის მიერ დაარსდა უნივერსიტეტი? ვინ არის გუბკინ ივან მიხაილოვიჩი? რა ფაკულტეტები ფუნქციონირებს დღეს უნივერსიტეტში?

დეფლაცია - კარგი თუ ცუდი? მიზეზები და შედეგები

რა არის დეფლაცია? რა არის მისი წარმოშობის მიზეზები და რა შედეგები უნდა იყოს მოსალოდნელი? რამდენად არის ეს პროცესი უფრო სერიოზული ვიდრე ინფლაცია? რა უნდა გააკეთოს, თუ არსებობს მიმოქცევაში არსებული ფულის რაოდენობის შემცირების წინაპირობები? მოდით ვისაუბროთ ყველაფერზე ეტაპობრივად

აშშ-ის საუკეთესო უნივერსიტეტები: სია, რეიტინგი

ავტორიტეტული განათლების ჟურნალები ყოველწლიურად ასახელებენ საუკეთესო უნივერსიტეტებს და შეერთებული შტატები თავისი საგანმანათლებლო დაწესებულებებით წამყვან პოზიციას იკავებს. ჩვენ ვეცდებით შევაჯამოთ ეს ინფორმაცია და ჩვენი რეიტინგი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ჩვენ ასევე ვითვალისწინებთ რუსი მასწავლებლების აზრს კონკრეტულ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით

ომსკის სამოქალაქო ავიაციის ფრენის სკოლა. მიღება და ტრენინგი

თუ თქვენი შვილი ბავშვობაში ოცნებობდა პილოტი გამხდარიყო და ასაკთან ერთად სურვილი არ შეუცვლია, მაშინ გზა მას რუსეთის ერთ-ერთ უძლიერეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე მიჰყავს. საუბარია A.V. ლიაპიდევსკის სახელობის ომსკის სამოქალაქო ავიაციის ფრენის სკოლაზე

GBPOU "სამხრეთ ურალის მულტიდისციპლინარული კოლეჯი" (SUMK): მისამართი, სპეციალობები

სასწავლო დაწესებულების არჩევა დილემაა სრულწლოვანებამდე მიმავალ ბევრი სკოლის კურსდამთავრებულებისთვის. ზოგისთვის პირველი ნაბიჯი იქნება კოლეჯში წასვლა. ეს არის თავისუფლების ერთგვარი გამოცდა, როცა შენ თვითონ მოგიწევს ცნობიერი ცოდნის მიღებაში. ჩელიაბინსკის სამხრეთ ურალის მულტიდისციპლინარული კოლეჯის მასწავლებლები ნაკლებად სავარაუდოა, რომ აკვირდებიან ცალკეულ სტუდენტებს, აკვირდებიან მათ საქმეებს, მათ დამოკიდებულებას სწავლისადმი. SSUZ-ის მასწავლებლები უფრო მეტად გახდებიან სტუდენტური ჯგუფების კურატორები

სეულის ეროვნული უნივერსიტეტი: აღწერა, სპეციალობები, მისაღები დოკუმენტები და მიმოხილვები

სეულის ეროვნული უნივერსიტეტი ყველაზე პოპულარულია შტატში. ხშირად ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ მისი სხვა სახელი - SNU. აღსანიშნავია, რომ მასში განათლება გაცილებით იაფია, ვიდრე კორეის სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. სტატიაში აღწერილი იქნება ამ უნივერსიტეტის ყველა ნიუანსი. რა საბუთებია საჭირო, რა სპეციალობებს სთავაზობენ აქ და რა ღირს ტრენინგი - ეს ყველაფერი ქვემოთ არის აღწერილი

სად ასწავლიან რუსეთში კინოლოგობას?

კინოლოგი შესანიშნავი სპეციალობაა. თუ ადამიანს უყვარს ძაღლები, ესმის მათი, იცის ამ ცხოველების ფიზიოლოგიისა და ფსიქოლოგიის საფუძვლები, მას შეუძლია მიიღოს კინოლოგის სპეციალობა და დაუკავშიროს თავისი ცხოვრება. სად წავიდეთ სასწავლებლად? რა არის ამისთვის საჭირო? მოდით ვისაუბროთ მეტი

MPGU, ყოფილი მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი. ლენინი: ისტორია, მისამართი. მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი

მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი თავის ისტორიას უბრუნდება გერნიეს მოსკოვის ქალთა უმაღლესი კურსებიდან, რომელიც დაარსდა 1872 წელს. პირველი კურსდამთავრებული მხოლოდ რამდენიმე ათეული იყო და 1918 წლისთვის მოსკოვის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი გახდა სიდიდით მეორე უნივერსიტეტი რუსეთში

არქიტექტურა არის სპეციალობა მეცნიერებისა და ხელოვნების კვეთაზე

ეს სტატია დაეხმარება სტუდენტს, რომელიც ადგას სტუდენტური ცხოვრების გზას, გაიგოს არქიტექტურული განათლების ზოგიერთი მახასიათებელი, მათ შორის, რა არის კრეატიული ტესტები, რომლებსაც უნივერსიტეტი ატარებს. სპეციალობა „არქიტექტურა“, როგორც სასწავლო პროგრამა: რა ელის აპლიკანტს მიღებისას?

კონტროლირებული მიწოდება - რა არის ეს ოპერატიულ-საძიებო საქმიანობაში?

რუსეთის ფედერაციაში და მანამდე საბჭოთა კავშირში კონტროლირებადი მიწოდება დიდი ხნის განმავლობაში არ არსებობდა. მრავალი თვალსაზრისით, იგი ვენის კონვენციის წყალობით რუსეთის ფედერაციის სამართალდამცავების ღონისძიებების სიაში შევიდა. დოკუმენტი შემუშავდა იმისთვის, რომ დარეგულირდეს სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებს შორის დანაშაულის გამოსაძიებლად ურთიერთქმედების ერთი ფორმა, რომელშიც ერთდროულად რამდენიმე ქვეყანა შეიძლება იყოს ჩართული

მიმოხილვა: MGUPP. მოსკოვის სურსათის წარმოების სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თუ გინდოდათ ყველაფერი იცოდეთ მოსკოვის სურსათის წარმოების სახელმწიფო უნივერსიტეტის კედლებში არსებული მდგომარეობის შესახებ, გაქვთ ასეთი შესაძლებლობა. მოცემულ ფაქტებს ასევე ამყარებს სტუდენტების რეალური გამოხმაურება MGUPP-ის შესახებ: რას ფიქრობენ ისინი?

სოჭის უნივერსიტეტების სია

სოჭის უნივერსიტეტებს შორის მოსკოვის უნივერსიტეტების მრავალი ფილიალია. თუმცა, ქალაქში ღიაა სოჭის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც, რომელიც გთავაზობთ საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების საკმაოდ მრავალფეროვნებას

საშუალო პროფესიული განათლება: პროფესიული სასწავლებელი, კოლეჯი, ტექნიკური სასწავლებელი

საშუალო პროფესიული განათლების სტრუქტურა დღეს გადამწყვეტ როლს თამაშობს მაღალკვალიფიციური მუშაკების მომზადების საკითხში

ჩებოქსარის უნივერსიტეტები: რეიტინგის საუკეთესო 10 დაწესებულება

ეს სტატია განიხილავს ჩებოქსარის მთავარ უნივერსიტეტებს. მათ მიეცემათ მოკლე აღწერა მათი საქმიანობის მიმართულების შესახებ. ასეთი სტატია უდავოდ სასარგებლო იქნება საშუალო სკოლის სტუდენტებისთვის, აპლიკანტებისთვის და მათი მშობლებისთვის, სტუდენტებისთვის, ასევე მათთვის, ვინც აპირებს მიიღოს მეორე (ან შემდგომი) უმაღლესი განათლება და გაიგოს მეტი ჩებოქსარის უნივერსიტეტების შესახებ

რა უნდა ჩააბაროთ პროგრამისტისთვის ან ყველაფერი პროგრამისტობის სწავლის შესახებ

პროგრამისტის პროფესია უკიდურესად პოპულარულია თანამედროვე აპლიკანტებში. მაგრამ მხოლოდ ყველამ არ იცის, რა არის საჭირო შესაბამისი დიპლომის მისაღებად. ამ სტატიაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ გავხდეთ პროგრამისტი, რა მივიღოთ სპეციალობაში მისაღებად, სად ვისწავლოთ

ყაზახეთის საუკეთესო უნივერსიტეტები

კურსდამთავრებულებამდე, სკოლის დამთავრების შემდეგ ყოველთვის ჩნდება კითხვა: სად წავიდეთ, რომელ უნივერსიტეტში, ტექნიკურ სკოლაში, კოლეჯში წავიდე? ეს არჩევანის თემა გამონაკლისი არ არის ყაზახეთის ახალგაზრდებისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ადრე დიდი სურვილის მქონე ახალგაზრდები დიპლომის მისაღებად სხვა ქვეყნებში მიემგზავრებოდნენ, დღევანდელი მდგომარეობა სასიამოვნოა იმით, რომ ყაზახეთის უნივერსიტეტები სავსეა ეროვნული აბიტურიენტებით

წარმოების ხარჯების კონცეფცია. მახასიათებლები და აღწერა

საწარმოო პროცესში საწარმოს ეფექტურობის გასათვალისწინებლად საქონლის წარმოებაში ან მომსახურების გაწევაში აუცილებელია გაწეული ხარჯების კონტროლი. მთავარი და ყველაზე გავრცელებული მაჩვენებელი წარმოების ღირებულების კონცეფციაა. ღირებულების გაანგარიშებით შეგიძლიათ განსაზღვროთ რამდენი ხარჯი დაიხარჯა წარმოების პროცესზე და ამის შესაბამისად განსაზღვროთ პროდუქციის გასაყიდად საჭირო მარკირების ოდენობა ან გაწეული მომსახურების ფასი

ლოგისტიკური ხარჯების აღრიცხვის მეთოდები

ლოგისტიკური ხარჯები არის მატერიალური ხარჯები, რომლებიც აუცილებელია საქონლის ან ინვენტარით საქონლის ტრანსპორტირების ხარჯების დასაფარად. ისინი ასევე მოიცავს სხვა ხარჯებს, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაო საათებთან. ეს უკანასკნელი მოიცავს იმ პერსონალის ხელფასს, რომლებიც მართავენ ლოჯისტიკურ სისტემას და პირდაპირ აწვდიან საქონელს ერთი წერტილიდან მეორეში

რა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი?

ტრანსპორტის ქვეშ გესმით საკომუნიკაციო საშუალებებისა და საშუალებების მთლიანობა, საშუალებები, მგზავრთა მომსახურების ტერმინალები. როგორც ეკონომიკური საქმიანობის სახეობა, საზოგადოებრივი და არასაჯარო ტრანსპორტი იყოფა ერთიდაიგივე ფუნქციით, მაგრამ დამახასიათებელი სპეციფიკით

განათლება ჩეხეთში რუსი სტუდენტებისთვის: მახასიათებლები და პირობები

თანამედროვე რუსი ახალგაზრდობა ძალიან ხშირად ეძებს პასუხს კითხვაზე: "რატომ არის ჩეხეთის რესპუბლიკაში განათლება კარგი არჩევანი რუსებისთვის?". განათლების მაღალი ხარისხი ამ ქვეყანაში ალბათ მთელ მსოფლიოშია ცნობილი. უძველესი დროიდან სწორედ ჩეხეთი იყო ცნობილი ყველაზე მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებით. ამიტომ ახალგაზრდები მთელი ევროპიდან ცდილობენ ამ ქვეყნის ერთ-ერთ უნივერსიტეტში ჩაბარებას და აქ დიპლომის აღებას

საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სპეციალური საკომუნიკაციო სისტემები. სად ამზადებენ სპეციალისტებს?

საინფორმაციო საკომუნიკაციო სისტემები და ქსელები მოქმედებს როგორც ეკონომიკის ახალი სექტორები და წარმოადგენს ინფორმაციული საზოგადოების მნიშვნელოვან მიღწევას. მათზეა დამოკიდებული ცოცხალი ადამიანების კომფორტი. საინფორმაციო საკომუნიკაციო სისტემები (ICS) აუცილებელია სხვადასხვა ხასიათის დაცული ინფორმაციის ხელმისაწვდომ დისტანციებზე გადასაცემად

ტექნოგენური რისკები: ტიპები, ანალიზი, შედეგები

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში, სატელევიზიო გადაცემებიდან, ახალი ამბებიდან და პრესიდან, ჩვენ სულ უფრო მეტს ვსწავლობთ უფრო ხშირი კატასტროფების შესახებ: ავტოავარიები, სარკინიგზო ავარიები, ხანძარი და თვითმფრინავების (ვერტმფრენების), ასევე გემების გაუმართაობა. განა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ სამყაროში ცხოვრება სულ უფრო და უფრო რთულდება, პროგრესი კი რეგრესით იცვლება? პროგრესთან ერთად წინსვლისას ვხვდებით თუ არა მზარდი რისკის წინაშე? შესაძლებელია თუ არა მისი დაძლევა და როგორ მოვიქცეთ?

SSMU კოლეჯი კარგი არჩევანია მომავალი სამედიცინო პროფესიონალებისთვის

რაზუმოვსკის სამედიცინო კოლეჯი ითვლება პრესტიჟულ საშუალო საგანმანათლებლო დაწესებულებად. კოლეჯის კედლებიდან ასობით მაღალი დონის სპეციალისტი გამოვიდა

მედიკამენტის სტუდენტები: საინტერესო ფაქტები

მედიკამენტის სტუდენტები არიან სტუდენტების განსაკუთრებული კატეგორია. მომავალი ექიმების შესახებ სხვადასხვა ისტორიებია, მაგრამ მათი ცხოვრება სავსეა სირთულეებით. წაიკითხეთ რა ემართებათ სამედიცინო სტუდენტებს სტატიაში

ჩერენკოვის გამოსხივება: აღწერა, ძირითადი ცნებები

ჩერენკოვის გამოსხივება არის ელექტრომაგნიტური რეაქცია, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც დამუხტული ნაწილაკები გადიან გამჭვირვალე გარემოში სიჩქარით, რომელიც აღემატება იმავე გარემოში სინათლის იმავე ფაზის ინდექსს. წყალქვეშა ბირთვული რეაქტორის დამახასიათებელი ლურჯი ბზინვარება სწორედ ამ ურთიერთქმედებით არის განპირობებული

პროცესის მოდელირება: მიდგომები, მეთოდები, ეტაპები

პროცესის მოდელირება არის იგივე ხასიათის მოძრაობა, რომელიც განზოგადებულია პროტოტიპად. ამრიგად, ეს ტერმინი აღწერს განვითარებას ტიპის დონეზე. იგივე პროცესის მოდელირება არაერთხელ გამოიყენება აპლიკაციის განვითარებისთვის. ასლების დიდ რაოდენობას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს. მოძრაობის ერთ-ერთი შესაძლო გამოყენება არის იმის დადგენა, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ან როგორ შეიძლება გაკეთდეს

ლამბდას გამოთვლა: თეორემის აღწერა, მახასიათებლები, მაგალითები

ლამბდა კალკულუსი არის ფორმალური სისტემა მათემატიკური ლოგიკაში აბსტრაქციაზე დაფუძნებული გამოთვლების გამოხატვისა და ფუნქციების გამოყენებისათვის სავალდებულო და ცვლადი ჩანაცვლების გამოყენებით. ეს არის უნივერსალური მოდელი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი Turing მანქანის დიზაინზე. ლამბდას გამოთვლა პირველად შემოიღო ცნობილმა მათემატიკოსმა ჩერემმა 1930-იან წლებში

აღწერა

მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განყოფილება ლომონოსოვის M.V.-ს სახელობის, წამყვანი საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობა ქიმიური მეცნიერებების დარგში, ერთ-ერთი უძველესი ფაკულტეტია. იგი აერთიანებს განათლების ფუნდამენტურ ხასიათს და სასწავლო პროცესში სამეცნიერო სფეროების დანერგვის გამოცდილებას

ინტერვიუს მეთოდი. გასაუბრების სახეები, მონაწილეები და პრინციპები

ინტერვიუს მიღება არის პერსონალური კომუნიკაციის პროცედურა გამოკითხვის ჩამტარ პირსა და ობიექტს შორის, რომლის ინფორმაციაც საჭიროა კვლევის ფარგლებში. არსებობს რამდენიმე სახის ინტერვიუ და მათი მიღების პროცესი, ასევე ინტერვიუს სხვადასხვა მეთოდი. შესაძლო პირდაპირი და არაპირდაპირი კომუნიკაცია - ეს არის ყველა მეთოდის ყველაზე ძირითადი კლასიფიკაცია

მორალიზაცია - რა არის ეს?

ზნეობისა და მორალიზაციის ცნება საკმაოდ საკამათო ფენომენია, რომელზეც არ არსებობს ცალსახა პასუხი და შეფასება. მიუხედავად ამისა, საზოგადოებაში არის გარკვეული დოგმები, რომლებსაც უმეტესობა იცავს. ეს იქნება განხილული ამ სტატიაში

რა არის სარეცხი საშუალებები? რთული ტერმინები მარტივი სიტყვებით

შეიძლება ერთხელ შეგხვედრიათ ისეთი რამ, როგორიცაა სარეცხი საშუალებები და დაფიქრდით, რა არის ეს. ახლა დროა გავაქარწყლოთ ყველა მითი ამ ნივთიერებების შესახებ. ეს სტატია ყურადღებას გაამახვილებს მათზე

ვოლოგდას კოლეჯების მე-9 კლასის კურსდამთავრებულები სპეციალისტები ხდებიან

ვოლოგდა არის რეგიონალური ცენტრი ასზე მეტი სკოლით. რა თქმა უნდა, ჩნდება კითხვა, სად უნდა შეიძინონ პროფესიები მათი კურსდამთავრებულებისთვის. დღეს განვიხილავთ ვოლოგდას კოლეჯებს, მას შემდეგ რაც სკოლის მე-9 კლასი აიღებს ჯერ კიდევ მზარდი თაობის განათლების ხელკეტს

თანამშრომლის მოტივაცია: მიზანი, ტიპები, მეთოდები და სამუშაო რჩევები

თანამშრომლების მოტივაციის საკითხი თითქმის ყველა ბიზნესმენს აინტერესებს. მათგან ყველაზე წარმატებულებმა კარგად იციან, რომ თანამშრომლებს ყოველმხრივ უნდა წახალისება და სტიმულირება. ყოველივე ამის შემდეგ, ხშირად არ არიან ადამიანები, რომლებიც სრულად და სრულად კმაყოფილნი არიან თავიანთი პოზიციით, რაც მათ, სავარაუდოდ, არ მიიღეს მოწოდებით. თუმცა ნებისმიერ ლიდერს შეუძლია სამუშაო პროცესი გუნდისათვის კომფორტული გახადოს, რათა თითოეულმა ადამიანმა სიამოვნებით შეასრულოს თავისი მოვალეობები

როგორ დავწეროთ კურსი? დეტალური ანალიზი

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა სტუდენტებს წყაროებთან დამოუკიდებელი მუშაობის უნარ-ჩვევები მისცეს და დამოუკიდებლად აზროვნება ასწავლონ. ამიტომ, ყოველი კურსის ბოლოს სტუდენტები წერენ სემინარულ ნაშრომს. სტატიაში აღწერილი იქნება მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა დაწეროთ სასწავლო ნაშრომი, რეკომენდაციებით. ეს რჩევები დაგეხმარებათ აგიხსნათ, თუ როგორ უნდა დაწეროთ სასწავლო ნაშრომი